Young Life Lusowo

CZYM JEST YOUNG LIFE?

Young Life zaczyna się od dorosłych, którzy spędzają czas na budowaniu prawdziwych przyjaźni z młodymi ludźmi – tam, gdzie są, takimi, jakimi są. Dlatego, że Ci ludzie pokładają w nich bezwarunkową wiarę, młodzi ludzie zaczynają dostrzegać, że ich życie ma wielką wartość, sens i cel.

MISJA

Stwarzanie młodym ludziom możliwości do tego, aby mogli osobiście poznać Jezusa Chrystusa oraz wsparcie tych, którzy chcą wzrastać w wierze.

Metody

 • Modlitwa za młodych ludzi
 • Przebywanie tam, gdzie młodzi są
 • Budowanie z nimi indywidualnych relacji
 • Dostarczanie doświadczeń, które przemieniają życie

Cele w Lusowie

 • Przygotowanie młodzieży do bierzmowania
 • Regularne spotkania dla młodych:
  • kluby
  • spotkania w małych grupach
  • wyjazdy
 • Szkolenie wolontariuszy
 • Stworzenie stałej przestrzeni dla młodych

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

 • Podejmij modlitwę za młodzież.
 • Zostań wolontariuszem i zainwestuj ​ swój czas na bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi.
 • Wspomóż pracowników i liderów jako dorosły członek lokalnego komitetu.
 • Zostań patronem, aby rozpocząć lub podtrzymać finansową podstawę na lokalnym lub ogólnopolskim poziomie.

Wspomóż nas

Żeby działać i rozwijać działalność Young Life w Lusowie, potrzebujemy stałego wsparcia. Bardzo potrzebujemy osób, które zadeklarują gotowość np. comiesięcznego wpierania naszej działalności konkretną kwotą.

Santander
Young Life Polska 60 1090 1476 0000 0001 2065 0237
Tytułem: Darowizna na cele statutowe – Lusowo

Kontakt

Martyna Orzeł Koordynator w Lusowie
kom. +48 691 175 179 | martyna.orzel.religia@gmail.com

WIĘCEJ O YOUNG LIFE

WIZJA

Wspólnie kierujemy nasz wzrok Naprzód, dołączając do ruchu, który zmusza nas do tego, aby wejść jeszcze głębiej w osobistą relację z Jezusem, jednocześnie pomagając młodym ludziom wzrastać w ich wierze; aby zapraszać do przywództwa na każdym poziomie, różnorodny zespół składający się z mężczyzn i kobiet; aby odkrywać innowacyjne drogi nauczania i docierania do młodych ludzi; aby wzrastać – budując relacje z jeszcze większą liczbą młodych ludzi na całym świecie.

WARTOŚCI

 1. Ewangelia – życie zgodne z Ewangelią oraz przekazywanie pełnej Ewangelii Jezusa Chrystusa
 2. Pismo Święte – działanie pod autorytetem Pisma Świętego oraz poleganie na Duchu Świętym w wypełnianiu naszej misji
 3. Każdy młody człowiek – docieranie do każdego młodego człowieka, bez względu na ich możliwości psycho-fizyczne oraz pochodzenie ekonomiczne, kulturowe, czy etniczne
 4. Ekumenizm – współpraca z chrześcijanami z różnych tradycji i kościołów lokalnych na całym świecie
 5. Różnorodność – otwartość na każdego, kogo Bóg powołuje do naszej misji – kobiety i mężczyzn z każdej narodowości, bez względu na ich możliwości psycho-fizyczne, którzy skupieni są na wspólnym celu, jakim jest stwarzanie możliwości młodym ludziom, aby mogli poznać Jezusa Chrysusa osobiście oraz wsparcie tych, którzy chcą wzrastać w wierze
 6. Zdrowie – zachęcanie naszych pracowników oraz wolontariuszy do troski o swoje zdrowie osobiste i duchowe, aby nasza służba wypływała ze spójnej i wzrastającej relacji z Chrystusem oraz innymi chrześcijanami
 7. Szafarstwo / zarządzanie – zachowywanie najwyższych standardów w zarządzaniu zasobami, jakie zostały nam powierzone
 8. Kolejny młody człowiek – tworzenie innowacyjnych sposobów docierania do niezaangażowanych i niezainteresowanych młodych ludzi na całym świecie

METODY

 1. Modlitwa za młodych ludzi.
 2. Przebywanie tam, gdzie młodzi ludzie oraz budowanie z nimi indywidualnych relacji.
 3. Zdobywanie prawa do tego, by dzielić się Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie.
 4. Dostarczanie doświadczeń, które są pełne zabawy, przygód oraz które przemieniają życie i kształtują cenne umiejętności.
 5. Zapraszanie młodych ludzi, aby osobiście odpowiedzieli na Ewangelię, oraz towarzyszenie im w życiu, bez względu na podjętą przez nich decyzję.
 6. Przygotowywanie młodych ludzi do życia z Chrystusem oraz kształtowanie w nich miłości do Jego Słowa, Jego misji oraz lokalnego kościoła.
 7. Działalność na rzecz społeczności lokalnej wraz z innymi podobnie myślącymi ludźmi (wolontariuszami, liderami, członkami komitetu, pracownikami oraz sponsorami).