Ogłoszenia duszpasterskie, ZOBACZ - PRZECZYTAJ - POWIEDZ INNYM

Duszpasterstwo w „czerwonej strefie”.

Msze św. i nabożeństwa są transmitowane na naszym kanale Parafia Lusowo na You Tube

Od 7 listopada w kościele może przebywać jednorazowo tylko 36 os., obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 metra oraz zakrywanie ust i nosa.

Ks. Arcybiskup, w związku z obostrzeniami, udziela dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy świętej.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Ks. Arcybiskup zachęcam jednak, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo z liturgiczną wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Można też korzystać z Eucharystii w dni powszednie.