Ogłoszenia duszpasterskie, ZOBACZ - PRZECZYTAJ - POWIEDZ INNYM

Duszpasterstwo w „czerwonej strefie”.

Od niedzieli wznawiamy transmisje Mszy świętych na naszym kanale Parafia Lusowo na You Tube

W związku z czerwoną strefą w kościele może przebywać jednorazowo tylko 75 os. Na dworze obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 metra. W każdej sytuacji obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Ks. Arcybiskup udziela dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy świętej osobom przebywającym na terenie czerwonej strefy. Zachęcamy jednak do korzystanie z Eucharystii także w dni powszednie.

Dyspensa Ks. Arcybiskupa Metropolity od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii

W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi podczas zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4mkw w strefie żółtej i 1 osoba na 7mkw w strefie czerwonej), udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej do czasu zniesienia ograniczeń.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Zachęcam także, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo z liturgiczną wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański