Chrzest

Aktualizacja: 10.08.2023r.

 

Terminy

Liturgia chrzcielna ma miejsce zazwyczaj w trzecią sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 17.00. Najbliższe terminy: 19 sierpnia, 16 września, 21 października, 18 listopada. Chrzest Święty może być udzielony w innych terminach z powodu słusznej przyczyny.

Rodzice dziecka

 • biorą udział w katechezie przed chrztem (terminy poniżej), warto o tym pomyśleć zawczasu np. przed urodzeniem dziecka,
 • chrzest dziecka należy zgłosić w biurze parafialnym najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną datą, dostarczając następujące dokumenty:
 1. metrykę urodzenia dziecka.
 2. akt ślubu kościelnego rodziców dziecka. W razie braku ślubu kościelnego rodziców – dokument ślubu cywilnego.
 3. chrzestni z naszej parafii: obecność na katechezie przed chrztem
 4. chrzestni z innych parafii: zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję.
 5. podać dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, zawód, adres zamieszkania (do Księgi Chrztów)

Jeśli rodzice dziecka nie są z tutejszej parafii, a chcą ochrzcić dziecko w parafii w Lusowie, muszą przedstawić zgodę swojego księdza proboszcza na chrzest w Lusowie.

Rodzice chrzestni. Parafianie, którzy mają pełnić funkcję rodziców chrzestnych:

 • powinni być przykładem żywej wiary,
 • powinni być po bierzmowaniu,
 • nie mogą być to osoby żyjące w konkubinacie lub w związku niesakramentalnym, ponieważ uniemożliwia to przystąpienie do ważnej spowiedzi i godziwej – nieświętokradzkiej Komunii św.
 • powinni wziąć udział w katechezie przygotowującej do pełnienia tej funkcji (terminy poniżej),

Na życzenie, jeśli są spełnione powyższe warunki, jest wydawane zaświadczenie do innej parafii o zdolności do pełnienia w/w funkcji.

Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych

Katechezy odbywają się w Domu Parafialnym zasadniczo w wybrane poniedziałki o godz. 18.45. Katechezy prowadzi kapłan a następnie uprawnieni małżonkowie. Najbliższe terminy: 18 sierpnia (wyjątkowo w piątek) i 11 września. Jeśli są problemy organizacyjne, każde z rodziców może przyjść w innym terminie. Można też wziąć udział w katechezie w innej parafii i dostarczyć zaświadczenie o udziale w tej katechezie.