Katechezy o spowiedzi

Katecheza 1 – Historia spowiedzi i co z niej wynika (ks. Daniel Trocholepszy)

Katecheza 2 – O szczerości (ks. Daniel Trocholepszy)

Katecheza 3 – O żalu za grzechy i postanowieniu poprawy (ks. Dariusz Madejczyk)

Katecheza 4 – O sumieniu i rachunku sumienia (ks. Henryk Nowak)

Katecheza 5 – O pokucie i zadośćuczynieniu (ks. Dariusz Madejczyk)