POMOC PSYCHOLOGICZNA

KATOLICKA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Poradnia Psychologiczna
przy Domu Salezjańskim na Winogradach
61-654 Poznań, ul. Wyżyny 7

tel.: 61-8201132, 884965032
e-mail: poradnia.winogrady@salezjanie.pl

www.winogrady.salezjanie.pl/poradnia

PORADNIA oferuje:
 • poradnictwo psychologiczne dla młodzieży szkolnej oraz studentów i młodzież pracującej
 • poradnictwo dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi
 • terapia indywidualna
 • terapia rodzin i par
 • interwencja kryzysowa
 • diagnoza psychologiczna
 • testy zainteresowań zawodowych i poradnictwo dotyczące wyboru szkoły, kierunku studiów lub zawodu
 • doradztwo zawodowe
 • wpieranie rozwoju osobistego
 • poradnictwo w zakresie problemów związanych z poczuciem braku lub zagubienia sensu życia
 • poradnictwo w zakresie problemów religijnych