Krąg Biblijny

Spotkania Kręgu biblijnego mają miejsce co 2 tygodnie w czwartki o godz. 20.00 (terminy są podawane w Kalendarzu i w ogłoszeniach parafialnych)

W ramach spotkań rozważamy teksty biblijne z liturgii słowa najbliższej niedzieli, które są dostępne np. tutaj: www.mateusz.pl/czytania