Duszpasterstwo Kobiet „Duchem wzmocniOne”

Spotkania raz w miesiącu w wyznaczonych termianch.