Caritas

Najbliższe spotkanie w poniedziałek 21 sierpnia 2023 roku
o godzinie 18.30.

 

„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
Otwórz się ku ubogim i chorym.
Użyczaj ze swego”
(Stefan kard. Wyszyński)

 Parafialny Zespół Caritas istnieje w naszej parafii od  2013 roku. Nasze działania mają na celu pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki ofiarności parafian udało się zorganizować wiele potrzebnych przedsięwzięć.

Wszystkich zainteresowanych działaniem i potrzebujących prosimy o kontakt telefoniczny z księdzem proboszczem lub osobisty podczas spotkań członków Zespołu Caritas.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wszelkie dobro i ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY     

Parafialny Zespół Caritas