4MEN – Duszpasterstwo Mężczyzn

CYKL

SPOTKANIA W DRODZE

SPOTKANIA 4MEN 2021/2022
wyznaczone czwartki, g. 19:30

Bieżące informacje znajdziecie na FacebookuLusowo4Men

WIECZERNIK 4MEN

Spotkania biblijne „Wieczernik 4MEN”.
Można dołączyć do wspólnego rozważania Ewangelii w wyznaczonych terminach.