Wielki Post

Wielki Post – mój czas z Jezusem

„Czterdzieści to liczba symboliczna, za pomocą której zarówno Stary jak i Nowy Testament przedstawiają szczególne chwile doświadczenia wiary Ludu Bożego. Jest to liczba wyrażająca czas oczekiwania, oczyszczenia, powrotu do Pana, świadomości, że Bóg jest wierny względem swoich obietnic

Nie jest to dokładny czas chronologiczny, wyznaczony upływem dni. Wskazuje raczej cierpliwą wytrwałość, długą próbę, czas wystarczający, by widzieć dzieła Boga, czas w którym trzeba zdecydować się na podjęcie swoich odpowiedzialności bez odkładania na później. Jest to czas dojrzałych decyzji” (Benedykt XVI).

Wielkopostny kalendarz, który znajduje się w załączniku, jest zaproszeniem do przeżycia osobistego doświadczenia wiary, do przejścia tych 40 dni Wielkiego Postu (bez niedziel) z oczami zwróconymi ku Bogu i bliźnim oraz ze spojrzeniem we własne serce, by ostatecznie to ono zostało w tym czasie odmienione i przylgnęło do serca Jezusa.

Spróbuj każdego dnia uczynić krok w tej czterdziestodniowej pielgrzymce. Warto mieć jedno stałe postanowienie i zaznaczyć krzyżykiem, czy udało się je wypełnić. Nawet jak się któregoś dnia nie uda, nie rezygnuj. Następnego dnia idź dalej wyznaczoną drogą.

Niech też nie zabraknie codziennych gestów w kategoriach: post (wyrzeczenie, rezygnacja z czegoś), jałmużna (dobro uczynione bliźniemu) i modlitwa (osobista, udział w nabożeństwie, czytanie Pisma Świętego). Starajmy się, aby każdego dnia miał miejsce choćby jeden z tych uczynków. Niech ta tabela będzie naszym codziennym wielkopostnym rachunkiem sumienia, jak przeżywamy tych 40 dni.

Posłuchaj kazania ks. prob. Dariusz Madejczyka ze Środy Popielcowej:

DO POBRANIA

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
40_dni_wielkiego_postu 197 KB 89