Wielki Post

Spowiedź na dłoni

Kazanie o 10 słowach i rachunku sumienia (III niedziela Wielkiego Postu – ks. prob. Dariusz Madejczyk)

W „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli pojawia się rysunek ręki, która pozwala zrozumieć, czym jest prawdziwy rachunek, czyli badanie sumienia. Kto tak go odprawia, szybko zauważy, że badanie sumienia staje się prawdziwą modlitwą – rozmową z Bogiem o własnym życiu.

KCIUK – klęczący człowiek, w chmurze Pan Bóg w papieskiej tiarze na głowie. Wezwanie: gratias age – „złóż dziękczynienie” za to, jak zostałeś przez Boga obdarowany, za dobro, które rozpoznajesz w twoim życiu.

PALEC WSKAZUJĄCYM – Duch Święty, człowiek nadal klęczy. Wezwanie: pete lumen – „proś o światło”, by Duch Święty cię oświecił, byś widział lepiej i głębiej zbadał swe sumienie.

PALEC ŚRODKOWY – Chrystus w chwale Sądu Ostatecznego, a człowiek z zeszytem. Wezwanie: examina – „przeprowadź egzamin” sumienia, zbadaj swoje sumienie (zrób tzw. rachunek sumienia).

PALEC SERDECZNY – scena ukrzyżowania. Wezwanie: dole – „żałuj” za zło, wzbudź żal za grzechy.

MAŁY PALEC – rycerz podnosi miecz na „śliczną, łagodną pokusę”. Wezwanie: propone czyli „postanów coś” – podejmij zadanie, zmianę, walkę i poprawę.