archiwum

Słowo na Święta

Drodzy Bracia i Siostry, Szanowni Goście, Kochani Parafianie!

Przyjmijmy Światło z Betlejem – Chrystusa Zbawiciela. Rozpalajmy w sobie to Światło i z Nim pokonujmy wszelkie ciemności życia. Człowiek w naturalny sposób jest zorientowany na światło. Pozwólmy tylko, aby ono dla nas i w nas świeciło.

Wpatrzeni w blask tego światła otwierajmy nasze serca, otwierajmy nasze drzwi, spójrzmy przez okna naszych domów, szkół, kościołów, urzędów z ufnością i nadzieją. Niech przesłanie z Betlejem dotrze do nas i do naszych bliskich z nową mocą, bo człowiek i świat potrzebuje tego Światła.

Życzę wszystkim pełnych wiary, radości, pokoju – pełnych Światła świąt Narodzenia Pańskiego!