Wielki Post

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – posłuchaj nauczania

Rekolekcje wielkopostne ks. dr Szymon Stułkowski, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. 

Mottem rekolekcji w roku 100-lecia poświęcenia kościoła były słowa „W kościele stajemy się KOŚCIOŁEM”.