Aktualności

Oddanie Bogu przez Maryję – 33 dni rekolekcji wg św. Ludwika

Zapraszamy do oddania się Bogu przez Maryję poprzez udział w 33-dniowych rekolekcjach wg wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

JAK ODPRAWIĆ 33-DNIOWE REKOLEKCJE PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWIERZENIA JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ

Pomoc: książka Michaela E. Gaitleya „33 dni do Chwały Poranka”

  • Prze rozpoczęciem 33-dniowych rekolekcji przeczytaj wprowadzenie do książki, zwłaszcza część „Wprowadzenie do zawierzenia Maryi” (s. 18).
  • Jako dzień zawierzenia można wybrać święto Maryjne (kalendarz w książce na s. 17) lub naszą parafialną środową adorację o g. 19:00 i podjąć zawierzenie przed Najświętszym Sakramentem w obecności ks. proboszcza.
  • Każdego dnia czytaj i przede wszystkim – jak Maryja – rozważaj w swym sercu treści przygotowane na każdy dzień.
  • Rozważanie można czytać dzień wcześniej wieczorem, a następnego dnia powrócić do niego i podjąć rozważanie znanej nam już treści.
  • Posługuj się w ciągu dnia modlitwą na dany dzień: napisz ją sobie na kartce i powracaj do niej w ciągu dnia, przypominając są treść rozważania.
  • Gdy z jakichś powodów opuścisz rozważanie danego dnia, nie rezygnuje z rekolekcji. Staraj się nadrobić czytania i kontynuować. Ważne, aby nie pomijać żadnych treści. Pan Bóg wie, co dzieje się w naszym sercu i zna nasze pragnienia. Nie daj się zwieźć szatanowi, który będzie kusił do porzucenia drogi zawierzenia.
  • Pokusa rezygnacji może powracać – nie ulegajmy jej! Pełni wiary w Boże Miłosierdzie rozważajmy czytania i podejmujmy modlitwy przeznaczone na każdy dzień.

NAGRANIA

Osoby, które nie mogły uczestniczyć w konferencjach ks. Mateusza Szkudlarka przygotowujących do zawierzenia, kościele, zachęcamy do skorzystania z materiałów audio.

Wprowadzenie – ks. prob. Dariusz Madejczyk
Świadectwo o oddaniu się Matce Bożej – Adrian Pakuła
Konferencja 1 – świadectwo – ks. Mateusz Szkudlarek
Konferencja 2 – ks. Mateusz Szkudlarek
Konferencja 3 – ks. Mateusz Szkudlarek
Konferencja 4 – ks. Mateusz Szkudlarek

W XVIII wieku św. Ludwik Maria Grignion de Montfort napisał „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, w którym opisał, jak powinno wyglądać nasze nabożeństwo do Matki Bożej, jak powinniśmy Ją godnie czcić, by przyniosło to korzyść naszej duszy. Istotą tego nabożeństwa jest całkowite zawierzenie się Maryi, tak, aby przez Nią całkowicie należeć do Jezusa. Oddajemy Niepokalanej wszystko – nasze ciało i duszę, dobra zewnętrzne i wewnętrzne, zasługi wynikające z dobrego postępowania i pokuty, cnoty i dobre uczynki. Oddajemy wszystko bezinteresownie, niczego w zamian się nie spodziewając. Jest to oddanie się Maryi w niewolę – niewolę miłości.

Św. Ludwik pisze, że skoro Jezus przyszedł do nas przez Maryję, to i my powinniśmy podążać do Niego tą samą drogą. Nie ma lepszej. Obiecuje także, że droga „przez Maryję” jest najkrótszą i najskuteczniejszą drogą do nieba. Z jego wskazań korzystał św. Maksymilian Kolbe i Jan Paweł II. 

8 listopada 1968 roku w Borku Fałęckim papież Polak wspomina: „Zawsze, kiedy przejeżdżam obok tej fabryki (…) staje mi przed oczyma mała książeczka w niebieskiej okładce (…) nosiła tytuł „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, autorem był (…) Ludwik Maria Grignion de Montfort. Mała książeczka w niebieskiej okładce, podobna do modlitewnika, była wtedy przeze mnie czytana w ciągu wielu dni i tygodni. (…) Z tej książeczki nauczyłem się, co to właściwie jest nabożeństwo do Matki Bożej. (…) Tak bardzo ją czytałem, że cała była poplamiona sodą, i na okładkach i w środku. Pamiętam dobrze te plamy sody, bo są one ważnym elementem całego mojego życia wewnętrznego”.

Zachęcamy także Ciebie, byś oddał się Maryi w niewolę miłości.