Grupy duszpasterskie

Młodzież w parafii

Nasze Duszpasterstwo Młodzieży „Dobry Kierunek” zaprasza do udziału w różnych spotkaniach i podejmuje wciąż nowe inicjatywy.

W każdy piątek młodzież od kl. 7 w górę spotyka się o g. 19.30 – rozmowa, zabawa, rozważanie Ewangelii, gry i wspólne oglądanie filmów.

W pierwsze piątki miesiąca młodzież prowadzi czuwania z uwielbieniem Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Raz w miesiącu, zazwyczaj w trzecią niedzielę, o g. 18.00 Msza św., podczas której śpiewy prowadzi Zespół ZBN, a potem spotkania z ciekawym gościem. W najbliższą niedzielę, 21 października, będzie z nami o. Michał Nowak, franciszkanin, który przybliży postać św. Franciszka i duchowość franciszkańską.

W każdą środę o g. 19.00 swoje próby ma Zespół ZBN – można się do niego dołączyć – zapraszamy młodzież, która chce śpiewać lub potrafi grać na jakimś instrumencie.