Ogłoszenia duszpasterskie, Wielki Post

Jeden drugiego brzemiona noście

Dzieło modlitwy „JEDEN DRUGIEGO BRZEMIONA NOŚCIE” (List do Galatów 6,2) to wielkopostne zaproszenie do wzajemnej modlitwy w naszej wspólnocie parafialnej.

Podczas ostatniej Rady Duszpasterskiej zrodził się pomysł, by w Wielkim Poście stworzyć modlitewną wspólnotę, która połączy nas jako parafian.

Każdy ma jakieś intencje, sprawy i osoby, które powierza Bogu. Teraz chcemy to zrobić razem.

Z tyłu kościoła możemy do skrzynki składać nasze intencje na specjalnie przygotowanych kartkach (dziś dwie sztuki są dołączone do każdego Informatora, można je też zabrać z miejsca, gdzie intencje zostawiamy lub poniżej pobrać ze strony).

Składając intencje postarajmy się też zabrać kartkę przygotowaną przez kogoś innego, by przez 7 dni objąć jego intencję naszą osobistą modlitwą. „Jeden drugiego brzemiona noście” – razem podejmijmy ważne dla nas sprawy.

Ponadto są jeszcze przy bocznych wejściach i poniżej w załączniku Wielkopostne Kalendarze, gdzie każdego dnia można zaznaczać, jak wygląda nasz Wielki Post, podejmując post, jałmużnę czy modlitwę albo dbając o wypełnienie jakiegoś osobistego postanowienia na ten czas. Niech nas to wszystko otwiera na Boga i prowadzi ku duchowemu wzrastaniu, byśmy dzień pod dniu przybliżali się do tajemnicy zbawienia, zmartwychwstawali z Chrystusem Panem.

DO POBRANIA

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
jeden drugiego 54 KB 22
40_dni_wielkiego_postu_2019 192 KB 29